A faluprogram

A Faluprogram olyan, részben közösségi, részben magángazdálkodó rendszerek, harmonikus, és fenntartható szinergiája, mely révén jelentős számú munkahely jön létre, évtizedek óta hátrányosnak tekintett régiókban, és térségekben.

A program a háztáji, és közösségi agrármodelleket összegzi, azokat tartalom vezérli, piacokat nyit és lát el, kezeli a pénzeszközök követelményrendszerét, ugyanakkor hatékonyan képviseli a lokális – közösségi – érdekeket.